Activiteiten

Hier ziet u hoe onze werkingsjaren er uit zien :

2018-01

Onze activiteiten staan open voor iedere liefhebber : het is de hond die er centraal staat en élke hond en liefhebber is er welkom.

Elke activiteit heeft een dubbele bedoeling : enerzijds is er natuurlijk het plezier dat we allemaal beleven met onze viervoeters … maar daarnaast is er ook de voortdurende toetsing van de Rottweiler aan zijn rasdefinitie : op de tentoonstelling is er de toetsing van zijn fysieke conformiteit aan de rasstandaard, op wedstrijden is er de toetsing van zijn geaardheid als gebruikshond, op de Test van Sociaal Gedrag, de Grote Prijs en vb. tijdens georganiseerde wandelingen is er de toetsing aan de kenmerkende sociale geaardheid van het ras … en tijdens de Rasstandaardtest en ZtP-be komt natuurlijk gewoonweg àlles aan bod.

Onder dit menu vindt u een korte beschrijving van een aantal sportprogramma’s waarin we de Rottweiler graag zien deelnemen.     Naast het IPO, de BH en de UV zijn er uiteraard nog meerdere hondensportdisciplines waar de Rottweiler zeker in thuis hoort en waarin hij door zijn natuurlijke geaardheid als gebruikshond best zijn mannetje kan staan.

Ik denk o.m. aan het reddingshondenprogramm (Rescue-dog), het speurhondenprogramma, … maar net zo goed als het Gehoorzaamheidsprogramma als agylity, frysbee, flyball, etc. … .

Vooral belangrijk is dat de Rottweiler niet verwordt tot een salonhond maar actief wordt ingezet. Hij verdient dat … en is er dol op !!

Wel geven wij de raad mee om voordien op de betreffende club te informeren of men ervaring heeft met Rottweilers. Hij is geen hond voor iedereen … en vergt een opvoeding die zijn eigen geaardheid eerbiedigt.

Voor meer informatie over al deze disciplines kan U uiteraard terecht bij onze bestuursleden of de Kringgroepen.

Denk er aan … deze activiteiten zijn er ook voor u en uw hond !    We heten er u graag welkom.