Verwachte worpen

Wij vermelden hier de dekkingen waarvan de fokker ons kennis gaf en die beantwoorden aan ons fokreglement.

van het Polderbos
Mestdach Eduard
Nazarethstrat 61
9840 De Pinte
09/281.03.15
polderbos@skynet.be
http://van-het-polderbos.be
Geboortedatum - date de naissance
reuen / mâles :
teven / femelles :
Vader / Père :Finn vom Erpenstein
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0
DCM :
OCD :
JLPP :
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Alternatief certificaat voor buitenlandse reu.
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR (NRC exterieur)
andere gedragstesten / autre tests de comportement : VZH (VerkeersZekereHond) = gelijkgesteld met BH
MoederLana van het Polderbos
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :Vrij / libre
OCD :Vrij / libre
JLPP :Vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :Test Sociaal Gedrag / teste de comportement sociable