Verwachte worpen

Wij vermelden hier de dekkingen waarvan de fokker ons kennis gaf en die beantwoorden aan ons fokreglement.

Kennel Hof ter Cammen
Marc Cammaert
Putteveld 17
Meise
0477/99.96.32
Cammaert@hotmail.com
http://www.hoftercammen.be
Geboortedatum - date de naissance
reuen / mâles :
teven / femelles :
Vader / Père :Outch von Hause Legia
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0
DCM : vrij / libre
OCD :vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
ZtP-be
andere gedragstesten / autre tests de comportement : Test van Sociaal Gedrag /
Test de comportement sociable
BH / CA
MoederJess sur la Voie de la Reconnaissance
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :vrij / libre
OCD :vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
ZtP-be
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :BH / CA
Test van Sociaal Gedrag / Test de comportement sociable