Verwachte worpen

Wij vermelden hier de dekkingen waarvan de fokker ons kennis gaf en die beantwoorden aan ons fokreglement.


Kennelnaam / nom de chenil Ankafaxxes
Datum van de dekking / date du saillie. 27-10-2017
Naam fokker / nom de l’éléveur de Wit Marjon
Straat en nr. / rue et nr. Voldersweg 7
Postcode en plaats / code postal et commune 3920 Lommel
telefoonnummer / nr. de téléphone 011-727758
Email ankafaxxes@telenet.be
Web Site http://ankafaxxes.be
Naam van de vader / nom du père Ando vom Quant
HD HD A
ED – rechts / ED coude droit Rechts – droit : 0
ED – links / ED coude gauche Links – gauche : 0
Onderzocht op DCM / examiné sur DCM JA / OUI
Resultaat / résultat vrij
Onderzocht op OCD / examiné sur OCD JA / QUI
Resultaat / résultat vrij
Onderzocht op JLPP / examiné sur JLPP – vrij / libre
Bezit het conformiteitsattest van de KMSH (Koninklijke Maatschappij St. Hubertus / possède le certificat de la SRSH (Société Royale de St. Hubert) – Alternatief certificaat voor buitenlandse dekreu (vb. showresultaat)
Fokgeschiktheidstest / testes d’aptitude à l’élevage – ZtP (ADRK)
Gedragstesten / testes de caractère – BH / CA
Naam van de moeder / nom de la mère : Lette van T Puntshofke
HD HD A
ED – rechts / ED coude droit Rechts – droit : 0
ED – links / gauche Links – gauche : 0
Onderzocht op DCM / examiné sur DCM JA / OUI
Resultaat / résultat vrij
Onderzocht op OCD / examiné sur OCD JA / QUI
Resultaat / résultat vrij
Onderzocht op JLPP / examiné sur JLPP – vrij / libre
Bezit het conformiteitsattest van de KMSH (Koninklijke Maatschappij St. Hubertus / possède le certificat de la SRSH (Société Royale de St. Hubert) – JA / OUI
Fokgeschiktheidstest / testes d’aptitude à l’élevage – ZtP-be
Gedragstesten / testes de caractère – Test van Sociaal Gedrag / Teste de comportement sociable
– BH / CA