Geboren puppies

Nestjes waarvan er mogelijk nog pups te koop zijn.   De fokkers worden verzocht ons te verwittigen wanneer alle pups verkocht zijn.

Du Dauchant
Chantal Delafontaine
Rue Omer Lison 178
6220 Lambusartl
0477/47.18.21
dauchant@hotmail.com
http://www.dauchant.be
Geboortedatum - date de naissance23.06.2020
reuen / mâles :
teven / femelles :
2
3
Vader / Père :Orus Hof ter Cammen
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0

DCM : -
OCD :-
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH)
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageZtP-be
RST
andere gedragstesten / autre tests de comportement : BH / CA
Test Sociaal Gedrag - Test Comportement Social
BH/CA
MoederMischief du Dauchant
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :Vrij / libre
OCD :Vrij / libre
JLPP :Vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :Test Sociaal Gedrag / teste de comportement sociable
BH / CA