Geboren puppies

Nestjes waarvan er mogelijk nog pups te koop zijn.   De fokkers worden verzocht ons te verwittigen wanneer alle pups verkocht zijn.

Kennel Van Herchalo
Herman Van Loon
Aarle 13 - 2382 Poppel
0476/43.67.37
herman.vanloon@telenet.be
http://vanherchalo.com
Geboortedatum - date de naissance08.02.2018
reuen / mâles :
teven / femelles :
8
3
Vader / Père :Jordan vom Schloss Ouwen
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0
DCM : vrij / libre
OCD :vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageZtP-be
andere gedragstesten / autre tests de comportement : BH / CA
MoederMaggy van Herchalo
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
1
DCM :-
OCD :vrij
JLPP :drager / porteur
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :-