Geboren puppies

Nestjes waarvan er mogelijk nog pups te koop zijn.   De fokkers worden verzocht ons te verwittigen wanneer alle pups verkocht zijn.

Kennel Ankafaxxes
Marjon de Wit
Voldersweg 7
3920 Lommel
011/72.77.58
ankafaxxes@telenet.be
http://ankafaxxes.be
Geboortedatum - date de naissance23.11.2018
reuen / mâles :
teven / femelles :
3
4
Vader / Père :Outch von Hause Legia
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0
DCM : vrij / libre
OCD :vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageZtP-be
RST
andere gedragstesten / autre tests de comportement : BH / CA
Test van Sociaal Gedrag / Teste de comportement Social
MoederAnkafaxxes Pippe
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :vrij / libre
OCD :vrij / libre
JLPP :Drager / porteur
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :Test van Sociaal Gedrag / Test de Comportement Social
BH / CA
Kennel Van Herchalo
Herman Van Loon
Aarle 13 - 2382 Poppel
0476/43.67.37
herman.vanloon@telenet.be
http://vanherchalo.com
Geboortedatum - date de naissance24.10.2018
reuen / mâles :
teven / femelles :
3
1
Vader / Père :Piet-Rebbel van Herchalo
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0
DCM : -
OCD :vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) JA/OUI
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
andere gedragstesten / autre tests de comportement : neen / non
MoederOxana van Herchalo
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :-
OCD :vrij
JLPP :Vrij
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :neen / non
Hof ter Cammen
Cammaert Marc
Driesstraat 96
1860 Meise
0477/99.96.32
cammaert@hotmail.com
http://www.hoftercammen.be
Geboortedatum - date de naissance10.09.2018
reuen / mâles :
teven / femelles :
4
6
Vader / Père :Outch von Hause Legia
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0
DCM : vrij / libre
OCD :vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageZtP-be
RST
andere gedragstesten / autre tests de comportement : BH / CA
Test van Sociaal Gedrag / teste de comportement Sociable
MoederJess sur la Voie de la Reconnaisance
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :Vrij / libre
OCD :Vrij / libre
JLPP :Vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
ZtP-be
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :Test Sociaal Gedrag / teste de comportement sociable
BH / CA