Geboren puppies

Nestjes waarvan er mogelijk nog pups te koop zijn.   De fokkers worden verzocht ons te verwittigen wanneer alle pups verkocht zijn.