Geboren puppies

Nestjes waarvan er mogelijk nog pups te koop zijn.   De fokkers worden verzocht ons te verwittigen wanneer alle pups verkocht zijn.

van het Polderbos
Mestdach Eduard
Nazarethstrat 61
9840 De Pinte
09/281.03.15
polderbos@skynet.be
http://van-het-polderbos.be
Geboortedatum - date de naissance03.07.2018
reuen / mâles :
teven / femelles :
4
0
Vader / Père :Mex vom Hause Edelstein
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
0
DCM : vrij / libre
OCD :vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / Oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
andere gedragstesten / autre tests de comportement : Test van Sociaal Gedrag / Test de comportement sociable
MoederChana Black Allusion
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :Vrij / libre
OCD :Vrij / libre
JLPP :Vrij / libre
Conformiteitsattest aan de rasstandaard (KMSH) / certificat de conformité au standard de race (SRSH) Ja / oui
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :Test Sociaal Gedrag / teste de comportement sociable
BH / CA