De vereniging

De naam van onze rasvereniging is VZW Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler.    U vindt haar statuten elders op deze website.

De Vereniging is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.534.935 en is aangesloten bij de KKUSH onder het nummer 647.    Zij is eveneens aangesloten bij de IFR, International Federation of Rottweilerfriends.

Onder dit drop-menu vindt u nadere informatie over :

 • ons bestuur
 • onze statuten
 • onze kringgroepen
 • ons magazine
 • het formulier om lid te worden.

Vragen ?  Contacteer aub onze bestuursleden.    Wij staan te uwe beschikking.


De VZW Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler wil uw privacy beschermen en Uw persoonsgegevens worden als volgt verzamelt en verwerkt.

Wij verzamelen uw gegevens enkel via uw eigen mededeling ervan :

 • Wanneer u zich aanmeldt als lid of om op onze website en/of in onze publicaties vermeld te worden als fokker of eigenaar van een hond.
 • Wanneer u zich registreert voor deelname aan een van onze activiteiten.

De informatie die wij verzamelen betreft :

 • wat uzelf betreft : naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, woonplaats, website.
 • wat uw honden betreft :
  • naam, geboortedata, stamboomgevens, de naam van hun fokker.
  • de resultaten van hun deelname aan onze activiteiten waaronder o.m. hondensportwedstrijden, tentoonstellingen, de fokgeschiktheidstesten Rasstandaardtest – ZtP-be en de Selectie.

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor het voeren van onze ledenadministratie en communicatie met onze leden, o.m. de aankondiging van activiteiten, de toezending van ons (digitale) magazine, de uitnodiging voor de algemene vergadering, de betaling van het lidgeld,  enz. … en uiteraard in het algemeen voor de verwezenlijking van ons maatschappelijk doel.      Wie er bezwaar tegen heeft om onze communicaties, waaronder dus ons magazine, aankondiging van activiteiten, enz. …  te ontvangen wordt verzocht ons dit te melden.

Resultaten en foto’s van deelname aan onze activiteiten worden daarenboven gepubliceerd in ons magazine, op onze website en onze Facebook pagina.   De resultaten van de fokgeschiktheidstesten worden op verzoek van belangstellenden aan deze derden medegedeeld (deze toelating wordt expliciet gegeven door het louter feit van deelname).   Wil u de toestemming daartoe intrekken, dan kan u daartoe met ons contact opnemen.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden :

 • jaarlijkse verplichte communicatie van ons ledenbestand aan de KKUSH.
 • verplichte vermelding van naam en adresgegevens in de catalogi van onze activiteiten
 • bij de mededeling van de resultaten van deelname aan onze activiteiten worden ook naam en adresgegevens van de eigenaar alsook de naam van de fokker van de hond vermeld.

Deze gegevens worden door ons verzameld en bijgehouden op een individuele PC van een bestuurslid (momenteel Dirk Vandecasteele) die niet toegankelijk is voor derden, ook niet voor de overige bestuursleden. Heeft U vragen en/of klachten over ons privacybeleid of wil u een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over U bijhouden, neem dan aub contact op met :

VZW Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler

Kermtstraat 56

3510 Hasselt

Dirk.vandecasteele@telenet.be