Africhting

Een hondensportwedstrijd behelst natuurlijk een competitie, zeker voor de hondensporter die enorm veel tijd spendeert in de africhting van zijn hond, ongeacht welk programma hij beoefent, en - dit is eigen aan sport - daarbij de hoogste podiumtrap beoogt.

Voor een rasvereniging is het meer dan dat, zeker wanneer dat ras behoort tot de gebruikshonden.

Het africhtingsprogramma is dan voor alles een vorm van fokselectieproef, een proef waarin de natuurlijke kwaliteiten van de gebruikshond worden (h)erkend en gepromoot !

Dit geldt ook voor de Rottweiler, een waarlijk bijzonder veelzijdige hond ... die van elke activiteit echt geniet.

Zegt de rasstandaard trouwens niet dat de Rottweiler van meet af aan slechts gehouden en gefokt werd met slechts een doel voor ogen ... : het werk van de gebruikshond !

Dit geldt ook voor uw hond natuurlijk. Gun het hem, hij houdt ervan want "hij is er voor gemaakt" !

 

 

 

GHP of Gebruikshondenprogramma.

Een zekerheid in de activiteitenkalender van onze rasvereniging en van onze Kringgroepen is de organisatie van de IPO-proef of -wedstrijd (in België noemen we dit Internationale Programma het GHP-programma).

De reden hiervoor is niet allen louter het feit dat we van hondensport houden maar ook omdat dit programma bij uitstek toelaat om de kenmerken van de gebruikshond - die de Rottweiler is en behoort te blijven - te (h)erkennen en te behouden en dit binnen het kader van een sociaal heel zeker perfect aanvaardbaar programma. Dit is dermate essentiëel dat de Belgische schoonheidstitel voor de Rottweiler enkel bereikbaar is mits hij in deze proef slaagde !

In de drie onderdelen (speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk) moet de hond putten uit zijn raseigenschappen en daarbij heel wat moed en volharding aan de dag leggen ... maar telkens onder perfecte controle van de eigenaar en gekanaliseerd door een programma dat zeer sterk de nadruk legt op (zelf-) beheersing en gecontroleerde driftenwissel.

De hond die in deze proeven succes heeft, is een gebruikshond ... maar ook een sociaal dier ! Agressieve of angstige dieren vallen onmiddellijk door de mand en worden geweerd uit de sport en de fok. Zo hoort het ook.

Het volledige wedstrijdprogramma kan u lezen op de website van sectie 1c maar u kan er natuurlijk ook voor terecht op onze Kringgroepen.

Interesse ? Uw hond heeft dat heel zeker ... ! Kom eens langs.

 

 

De BH of de proef BegeleidingsHond

Deze proef is voor de hondensporter en -liefhebber bijzonder belangrijk, niet enkel omdat het slagen in de proef een noodzakelijke vereiste is alvorens de hond mag deelnemen aan de IPO of GHP-proef (= een hondensport-programma maar voor de Rottweiler ook een noodzaak voor de Belgische schoonheidstitel !), maar eveneens omdat deze proef perfect aantoont dat ook de actieve gebruikshond met zekerheid zijn plaats in onze samenleving verdient !

Het eerste gedeelte van de proef bestaat uit een aantal essentiële gehoorzaamheidsproeven (aangelijnd en los volgen, zitten, afliggen met oproepen, afliggen met afleiding).

De geleider die de keurmeester overtuigde van zijn controle over de hond en diens elementaire gehoorzaamheid, neemt vervolgens deel aan het tweede gedeelte, nl. een beproeving van de sociale geaardheid van de hond in dagdagelijkse verkeersituaties waarbij de hond o.m. geconfronteerd wordt met andere personen, honden, fietsers, joggers, auto's, ... .

Deze FCI-erkende proef wordt bijna wekelijks georganiseerd t.g.v. GHP-wedstrijden en wordt jaarlijks ook meerdere malen teruggevonden in de activiteitenkalender van onze rasvereniging en haar Kringgroepen.

Contacteer ons of de Kringgroepen voor meer informatie. Het reglement kan u terugvinden op de websites van de sectie 1 c of van de KKUSH zelf.

 

 

De UV-proef of uithoudingstest.

Deze proef die in ons land voornamelijk georganiseerd wordt in middens van Duitse Herders en helaas veel te weinig door andere rasverenigingen, wordt nochtans algemeen aanzien als een erg belangrijke proef, ook voor de Rottweiler.

Gezien zijn verleden als onvermoeibare koeherder én we de lichaamsken-merken die daar eigen aan zijn behouden willen zien, gedefinieerd door de rasstandaard en bevestigd door de schoonheidskeuringen, is het inderdaad van belang de honden ook deze uithoudingsproef te doen afleggen.

Slagen in deze proef is mede een criterium in de selectie van fokdieren, niet slechts omdat het de lichamelijke geschiktheid (hoekingen e.d.) van de hond benadrukt doch ook zijn psychische kracht.

20 kilometer is voor onze “stadshond” een hele afstand ! Onderschat dit niet.

Hieronder vindt u het volledige reglement. Interesseert de proef u ?

Schrijf dan in voor een volgende proef of kom er dan gewoon eens een kijkje nemen.

Contacteer een Kringgroep of een bestuurslid van onze rasvereniging voor meer informatie.

 

 

Andere wedstrijdprogramma's.

Naast het IPO (in België GHP genaamd), de BH en de UV zijn er uiteraard nog meerdere hondensportdisciplines waar de Rottweiler zeker in thuis hoort en waarin hij door zijn natuurlijke geaardheid als gebruikshond best zijn mannetje kan staan.

Ik denk o.m. aan het reddingshondenprogramm (Rescue-dog), het speurhondenprogramma, ... maar net zo goed als het Gehoorzaamheidsprogramma.

Vooral belangrijk is dat de Rottweiler niet verwordt tot een salonhond maar actief wordt ingezet. Hij verdient dat ... en is er dol op !!

Wel geven wij de raad mee om voordien op de betreffende club te informeren of men ervaring heeft met Rottweilers. Hij is geen hond voor iedereen ... en vergt een opvoeding die zijn eigen geaardheid eerbiedigt.

Voor meer informatie over al deze disciplines kan U uiteraard terecht bij onze bestuursleden of de Kringgroepen.