Clubkampioenschappen

Een wedstrijd of tentoonstelling mag dan wel vóór alles een vorm van fokselectieproef zijn, ze zouden niet denkbaar zijn zonder de prikkel en beloning van gezonde competitie.

Zoals zowate elke andere club, kent ook onze club dan ook jaarlijks titels toe van clubkampioen(e).

Tot Clubkampioen(e) of KlubSieger(in) schoonheid wordt uitgeroepen, de tot beste reu en teef gekozen hond op onze jaarlijkse Clubshow.

Uitzonderlijk kan de Raad van Bestuur beslissen deze titel niet op de clubshow doch wel o een andere tentoonstelling te zullen verlenen. Dit zal in voorkomend geval op voorhand aangekondigd worden.De titel van clubkampioen GHP I II III ABC wordt in elke klas toegekend aan de hond die deelnam aan de twee selectiewedstrijden voor het IFR-wereldkampioenschap die door de Rasvereniging jaarlijks zullen georganiseerd worden en waarvan de eerste zal doorgaan in de maand november en de tweede in de maand maart, bij voorkeur respectievelijk het derde en eerste week-end van de betrokken maand en daarbij, samengeteld, de hoogste resultaten behaalde.  Enkel geslaagde resultaten worden in aanmerking genomen.  Bij gelijke score is de samengetelde score in onderdeel C bepalend en bij gelijke score in dat onderdeel de samengestelde score in onderdeel B.  De titel wordt aan beide geslachten toegekend. 

 

De Belgische titel van schoonheidskampioen

De officiële Belgische kampioenstitel schoonheid.

De titel van Belgisch schoonheidskampioen kan door de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus verleend worden aan de Rottweiler die :

  • 2 x voorgedragen wordt voor het CAC door twee verschillende keurmeesters.
  • een vermelding behaalt op een kampioenschapswedstrijd waardoor hij bewijst over de natuurlijke eigenschappen te beschikken. Dit is ofwel een IPO-proef behaald op een wedstrijd met CAC of het slagen in de Geschiktheidsproef voor Gebruikshonden.

Tussen de datum van het behalen van het eerste en het derde certificaat moet minstens een jaar verlopen zijn.