De Fok

Het fokreglement is onbetwistbaar het belangrijkse instrument van een ras-vereniging, sterker nog, is allicht zelfs haar reden van bestaan !

De wetenschap dat het behoud en en de verbetering van raseigenschappen uiteraard bepaald wordt door de genetische eigenschappen van de ouderdieren, is het van het allergrootste belang dat er enkel met dieren gefokt wordt die in hun fenotype zo goed mogelijk beantwoorden aan de rasdefinitie zoals terug te vinden in de FCI-rasstandaard en dit niet enkel wat hun uiterlijke kenmerken betreft doch ook hun geaardheid.

Niemand houdt van regeltjes, ook wij niet, maar wanneer het gaat om het behoud, de gezondheid en in het algemeen de toekomst van ons geliefde ras, is het opleggen en eerbiedigen van minimale fokcriteria een must. Laat iedereen hiervan overtuigd zijn.

We bieden de fokker en in het algemeen de liefhebber diverse instrumenten aan om zich te helpen vergewissen van het feit dat de hond geen fokuitsluitende fouten heeft maar aan de rasstandaard beantwoordt en fokgeschikt is.

Denken we hier aan de organisatie van tentoonstellingen, africhtings- en selectieproeven en natuurlijk ook de rasstandaardtest en/of ZtP-be.