Dekaangiften

Op deze pagina vermelden we de dekkingen die door bij ons aangesloten fokkers worden aangemeld. Voorwaarde om op deze pagina opgenomen te worden is dat de dekking reeds is gebeurd op het ogenblik van de aangifte, dat ons duidelijk is dat de dekking gebeurde conform ons fokreglement én dat de fokker ons onmiddellijk zal inlichten van de worp.

Online dekaangifte doen/ déclaration de saillie: KLIK HIER/ ICI

 

Kennelnaam / nom de chenil

Ankafaxxes

Datum van de dekking / date du saillie.

27-10-2017

Naam fokker / nom de l'éléveur

de Wit Marjon

Straat en nr. / rue et nr.

Voldersweg 7

Postcode en plaats / code postal et commune

3920 Lommel

telefoonnummer / nr. de téléphone

011-727758

Email

ankafaxxes@telenet.be

Web Site

http://ankafaxxes.be

Naam van de vader / nom du père

Ando vom Quant

HD

HD A

ED - rechts / ED coude droit

Rechts - droit : 0

ED - links / ED coude gauche

Links - gauche : 0

Onderzocht op DCM / examiné sur DCM

JA / OUI

Resultaat / résultat

vrij

Onderzocht op OCD / examiné sur OCD

JA / QUI

Resultaat / résultat

vrij

Onderzocht op JLPP / examiné sur JLPP

- vrij / libre

Bezit het conformiteitsattest van de KMSH (Koninklijke Maatschappij St. Hubertus / possède le certificat de la SRSH (Société Royale de St. Hubert)

- Alternatief certificaat voor buitenlandse dekreu (vb. showresultaat)

Fokgeschiktheidstest / testes d'aptitude à l'élevage

- ZtP (ADRK)

Gedragstesten / testes de caractère

- BH / CA

Naam van de moeder / nom de la mère :

Lette van T Puntshofke

HD

HD A

ED - rechts / ED coude droit

Rechts - droit : 0

ED - links / gauche

Links - gauche : 0

Onderzocht op DCM / examiné sur DCM

JA / OUI

Resultaat / résultat

vrij

Onderzocht op OCD / examiné sur OCD

JA / QUI

Resultaat / résultat

vrij

Onderzocht op JLPP / examiné sur JLPP

- vrij / libre

Bezit het conformiteitsattest van de KMSH (Koninklijke Maatschappij St. Hubertus / possède le certificat de la SRSH (Société Royale de St. Hubert)

- JA / OUI

Fokgeschiktheidstest / testes d'aptitude à l'élevage

- ZtP-be

Gedragstesten / testes de caractère

- Test van Sociaal Gedrag / Teste de comportement sociable
- BH / CA


Kennelnaam / nom de chenil

Rebbels Dream

Datum van de dekking / date du saillie.

02/09/17

Naam fokker / nom de l'éléveur

Brullemans Nancy

Straat en nr. / rue et nr.

Houtvensesteenweg 24

Postcode en plaats / code postal et commune

2230 Ramsel

telefoonnummer / nr. de téléphone

0476/728394

Email

nancy.brullemans@telenet.be

Web Site

http://www.rebbelsdream.be

Naam van de vader / nom du père

River Vom Hause Edelstein

HD

HD A

ED - rechts / ED coude droit

Rechts - droit : 0

ED - links / ED coude gauche

Links - gauche : 0

Onderzocht op DCM / examiné sur DCM

NEEN / NON

Onderzocht op OCD / examiné sur OCD

JA / QUI

Resultaat / résultat

vrij

Onderzocht op JLPP / examiné sur JLPP

- vrij / libre

Bezit het conformiteitsattest van de KMSH (Koninklijke Maatschappij St. Hubertus / possède le certificat de la SRSH (Société Royale de St. Hubert)

- Alternatief certificaat voor buitenlandse dekreu (vb. showresultaat)

Fokgeschiktheidstest / testes d'aptitude à l'élevage

- andere / autre

Gedragstesten / testes de caractère

- Andere / autre

Naam van de moeder / nom de la mère :

Nikita Rebbels Dream

HD

HD A

ED - rechts / ED coude droit

Rechts - droit : 0

ED - links / gauche

Links - gauche : 0

Onderzocht op DCM / examiné sur DCM

JA / OUI

Resultaat / résultat

vrij

Onderzocht op OCD / examiné sur OCD

JA / QUI

Resultaat / résultat

vrij

Onderzocht op JLPP / examiné sur JLPP

- vrij / libre

Bezit het conformiteitsattest van de KMSH (Koninklijke Maatschappij St. Hubertus / possède le certificat de la SRSH (Société Royale de St. Hubert)

- JA / OUI

Fokgeschiktheidstest / testes d'aptitude à l'élevage

- RST / TSR

Gedragstesten / testes de caractère

- Test van Sociaal Gedrag / Teste de comportement sociable