Onze Rasstandaardtest of RST

Deze test, die een essentieel onderdeel is van ons fokreglement, wil de voorgestelde hond beoordelen in functie van de F.C.I.-rasstandaard, niet slechts wat zijn exterieur betreft maar ook wat zijn aard of karakter betreft.

Het belang dat er uitsluitend wordt gefokt met gezonde honden die de rasstandaard zo dicht mogelijk benaderen, ook wat betreft het kenmerkende "Rott-karakter", kan niet genoeg benadrukt worden.

Over de ganse wereldbol organiseren Rottweilerverenigingen soortgelijke testen die uiteraard allemaal dezelfde kenmerken beogen : onverschrokken, mens-vriendelijk, attent. De Rottweiler is inderdaad een evenwichtige hond met een hoge prikkeldrempel, attent maar onverschrokken en reageert dus niet angstig maar rustig en evenwichtig op prikkels. Hij is moeilijk agressief te maken en zelfs ingeval van agressieve reactie op een sterke provocatie of dreiging, ebt deze onmiddellijk weer weg eens ook de provocatie ophoudt.

Dit is de Rottweiler zoals wij hem kennen en ik kan het niet genoeg zeggen : vertel over het karakter van de Rottweiler de waarheid en niets dan de waarheid. Een betere publiciteit is niet denkbaar ! We moedigen dan ook zoveel mogelijk mensen aan om aan deel te nemen aan de rasstandaardtest en zeker niet enkel fokkers !!! Bij bezoekjes aan leden stel ik trouwens telkens weer vast dat het diploma dat aan elke geslaagde hond wordt uitgereikt, een ereplaats op de schoorsteen kreeg !

Op deze website vindt u het reglement en een lijst van geslaagde honden.