Reglementen Selectie proef

 

SELECTIE

Voorwaarden tot deelname.

 

De honden moeten geïdentificeerd zijn d.m.v. tatoeage of microchip zijn en een door het FCI erkende stamboom bezitten die minstens drie geslachten vermeldt.

 

Zij moeten onderzocht zijn op heupdysplasie en bij de inschrijving moet kopie gevoegd worden van het resultaat. Enkel honden met HD/A, HD/B of HD/C worden tot de proef toegelaten.

 

Inrichting.

 

De proeven worden gekeurd door drie keurmeesters die behoren tot de kern van keurmeesters die aanvaard is door de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus. Eén van de keurmeesters moet een keurder zijn van werkproeven.

 

De selectieproef moet ten minste 6 weken op voorhand aangevraagd worden bij de K.M.S.H. en ten minste een maand op voorhand aangekondigd worden. Het programma moet de goedkeuring van de fokkommissie en de K.M.S.H. hebben en zal de vereisten om te slagen vermelden. De niet geslaagde honden kunnen zich nog éénmaal aanbieden.

 

Programma.

 

De mogelijke beoordelingen zijn “Uitmuntend”, “Zeer Goed”, “Goed”, “Voldoende”, “Onvoldoende”. Dit geldt voor alle oefeningen, ook voor het pakwerk.

 

Om te slagen in de selectieproef moet de hond minstens de kwalificatie “Zeer Goed” behalen op het onderdeel schoonheid en minstens een gemiddelde kwalificatie “Goed” voor het onderdeel gehoorzaamheid en doorlopen van de groep. Hij moet voorts schotvast zijn en slagen in de bijtoefening met minstens een “Zeer Goed”kwalificatie.

 

 • Voorstelling van de hond

   

 • Onderdeel schoonheid :

   

de hond wordt beschreven en gekeurd zoals op een tentoonstelling. Hij moet minstens de kwalificatie “Zeer Goed” behalen.

 

 • Onderdeel gehoorzaamheid :

   

            de hond moet een minuut afliggen aan voet of omgeving van de geleider.

   

  de hond moet een groep van 5 à 6 personen doorlopen, dan terugkeren in deze groep en gaan zitten. Dit alles gebeurt aangelijnd.

   

            de hond moet aangelijnd volgen over een afstand van ongeveer 50 meter.

            tijdens deze volgoefening worden twee schoten gelost op een afstand van ongeveer 30 meter. Eén schot wordt gelost bij het opgaan en één schot bij het terugkomen. De hond moet schotvast zijn.

 •  

 • Pakwerk :

   

  de hond wordt uitgedaagd door de pakwerker vanop een afstand van ongeveer 5 tot 6 meter door een keer links en een keer rechts te lopen. De hond moet door te bijten de vlucht van de pakwerker beletten. De hond kan aan de lijn gehouden worden van maximaal 5 meter lengte maar deze moet losgelaten worden op het teken van de keurmeester.

   

  de pakwerker komt aangelopen vanaf ongeveer 30 meter afstand van de hond en loopt recht op de hond toe. Bij het loslaten van de hond door de geleider vertraagt de pakwerker zonder halt te houden.

   

  De hond moet in de eerste en de tweede bijt oefening telkens zes seconden bijten. Vervolgens heeft de geleider de keuze : ofwel moet de hond lossen, ofwel krijgt hij de mouw.

   

  De kleding van de pakwerker bestaat uit het volledig IWR- kostuum met zachte mouw over beschermde arm.