Lijst van recente worpen

Lijst van nestjes waaruit - vermoedelijk - nog puppies te koop zijn

De fokkers worden vriendelijk verzocht ons te verwittigen wanneer alle puppies verkocht zijn, de worpen worden pas vermeld nadat wij copie ontvingen van de nestaangifte aan KMSH!

Behoudens uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, blijven zij vermeld tot max. 8 weken na de worpdatum.

 

Kennelnaam / nom de chenil Pride Blackpearl
Naam fokker / nom de l'éléveur Mieke van Laarhoven
Straat en nr. / rue et nr. Heistraat 1 A
Postcode en plaats / code postal et commune 2400 Mol-Rauw
telefoonnummer / nr. de téléphone 014-820970
Email T.hupke.be@skynet.be
Web Site http://www.t-Hupke.com
Vader / père Jordan Vom Schloss Ouwen
Moeder / mère Emi Crni Lotos
geboortedatum / date de naissance 31-01-2017
Aantal reutjes / nombre de chiots mâles 3
Aantal teefjes / nombre de chiots femelles 6