Zuchttauglichkeitsprüfung-Belgium (ZTP-Belgium)

Deze fokgeschikheidsproef vormt, naast en met de Rasstandaardtest, onderdeel van het fokreglement van de Belgische Rottweiler Klub.

Net als de rasstandaardtest wil de proef de voorgestelde hond beoordelen in functie van de F.C.I.-rasstandaard, niet slechts wat zijn exterieur betreft maar ook wat zijn aard of karakter betreft.

Specifiek aan de ZtP-be, boven de RST, is dan precies dat behoudens de wil tot (h)erkenning van het rastypische sterke evenwichtige karakter van de Rottweiler, er ook nog in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de natuurlijke driften die eigen zijn aan de gebruikshond die de Rottweiler tenslotte is en behoort te blijven.

Het reglement van de test vindt u onder volgende LINK.

Op deze website vindt u het reglement en een lijst van geslaagde honden.