logo.png

Language

Sluiting inschrijving CAC show: 30 april 2017 !!!!!!

Nieuwe worpaangiften toegevoegd

Hallo Rottweiler bezitters,vrienden,

Gedurende de BRK CAC show van 13 Mei zal er de mogelijkheid geboden worden om de DNA test op JLPP te laten doen bij jullie Rottweiler(s).

Ina en Philip (Dierenartsen ' t Alkenhof/ DAP 't Park)zullen aanwezig zijn om swab(s) of bloedstaal afname te doen en de nodige administratie hierbij te vervullen.(aanvraagformulier in te vullen en te versturen)

Na overleg met Laboklin zijn dit de volgende prijzen:

.Afname swab of bloed Ina/ Philip incl.verzenden 20 euro (contant te voldoen BIJ AFNAME incl. verzenden)

.Laboklin Normaal JLPP 60,50 euro

!!! Verenigingskorting indien men een COPIE ledenpas rasvereniging ( eender uit welk land)bij heeft 46,78 euro!!!!
Ook copie van de stamboom meebrengen.
Deze beide copies MOETEN met aanvraagformulier en stalen meegezonden.

.Laboklin officieel certificaat 9,15 euro (niet verplicht / uitslag krijgt men via email)

.De uitslag/certificaat wordt naar de eigenaar verstuurd incl. de rekening van de bepaling (ook al is dit in bv.Griekenland)

.Graag even vooraf doorgeven via email naar kathleen.vos@telenet.be indien je laat testen.

............................................................................................

Hello Rottweiler owners, friends,

During the BRK CAC show of May 13, there will be the opportunity to do the DNA test on JLPP on your Rottweiler(s). Ina and Philip (Veterinarians 't Alkenhof / DAP' t Park) will be present to take swab(s) or blood sample and to complete the necessary administration. (Request form to be filled in and sent)

After consultation with Laboklin, these are the following prices:

.Swab or bloodtest by Ina / Philip incl. Shipping 20 euro (to be paid in cash by consult incl. Shipping)
.Laboklin Normal JLPP 60.50 euro
!!! Association discount if you have a COPIE membership card of dog association (no mather which country ) at 46.78 euros !!!!
Also bring a copy of the pedigree. These two copies MUST be sent with application form and samples.
.Laboklin official certificate 9.15 euro ( not mandatory / results received by email) .The result / certificate will be sent to the owner including the account of the provision.

Please let me know in advance if you want the test on your Rott( s) kathleen.vos@telenet.be

.................................................................................

Bonjour propriétaires de rottweiler, amis,

Au cours de BRK CAC show du 13 mai l'occasion sera offerte pour permettre le test d'ADN JLPP faire lorsque votre Rottweiler (s).

Ina et Philip (Vétérinaires « t Alkenhof / DAP » t Park) sera présent à prendre swab (s) ou de sang et de compléter l'administration nécessaire ici. (Remplissez le formulaire de demande et envoyer)

Après avoir consulté Laboklin sont les prix suivants:

.Swab ou de sang Ina / Philip incl.verzenden 20 euros (en espèces sont conformes DIMINUER y compris l'envoi.)

.Laboklin normale JLPP 60,50 euros !!!
Association Discount si vous copiez une carte de membre du club de race (dont l'un quelconque pays) est à 46,78 euros !!!!
Apportez également une copie du pedigree. Les deux copies doivent être envoyés avec l'application et les samples.

.Laboklin certificat officiel 9.15 euro (option / résultat est obtenu par email)

.Le résultat / certificat est envoyé au propriétaire incl.montant du test.

Svp si vous voudriez cette DNA test sur votre Rotts sur place envoyer email kathleen.vos@telenet.be


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SIMPLE test for JLPP is needed!!!!!!!!!!!!!!

Nieuw lid van het bestuur; Jeaninne Geentjens.

Resultaten IFR team kwalificatie toegevoegd. Resultaten

Resultaten clubkampioenschap 2016 toegevoegd. Resultaten

 

 

Kringgroep toegevoegd.