Kringgroepen

Met het oog op de verwezenlijking van haar doel en meer in het bijzonder de bevordering van de opvoeding en de africhting van de Rottweiler en daardoor mede ook het stimuleren van het fokken van de Rottweiler met eerbied voor het karakter dat eigen is aan het ras, acht de BRK-CBR het aangewezen om Kringgroepen te erkennen.

Kringgroepen zijn feitelijke verenigingen die binnen de schoot van de BRK-CBR opgericht worden door - en bestaan tussen - leden van de BRK-CBR en die door de Raad van Bestuur van de BRK-CBR als Kringgroep worden erkend.

Deze verenigingen leggen zich toe op de begeleiding van bezitters van honden van het ras Rottweiler bij de opvoeding en africhting van hun hond(en) en streven in het algemeen naar de bevordering van het gebruik van de Rottweiler als sport- en/of gebruikshond en het bevorderen van de bekendheid van ras en de gebruiksmogelijkheden ervan.

Zij onderschrijven statutair de statuten, de reglementen en het doelstellingen van de BRK-CBR alsook van de organismen waarbij deze laatste is aangesloten en zij verbinden er zich toe om te waken over de naleving ervan.

Deze feitelijke verenigingen hebben een eigen bestuur en verwerven een eigen patrimonium met eigen activa en passiva en zijn financieel onafhankelijk.            

Indien u interesse heeft om een Kringgroep op te richten, aarzel aub niet en contacteer ons.

Heeft u interesse om eens kennis te maken met het reilen en zeilen in deze verenigingen, aarzel dan evenmin en en spring eens binnen, met uw hond of het ganse gezin. U zal zeker welkom zijn !!!

Onze Kringgroepen / Nos Cercles  

Kringgroep De Hagelandse Rottweiler

 

Terrein :

KG Hageland

Wittebos zn

Kersbeek Miskom 3472

Waanrode

Horemans.buts@

skynet.be

Contactpersn:

Rudy Horemans

014/5111007 

0474/219424                     

Dinsdag

19.00

IPO.-programme

Vrijdag

19.00

IPO.-programme

 

Kringgroep Ghlin

 

Terrein :

Rue du Grand Marais 79 B, 7011 GHLIN (Hainaut) 

Contactpersn:

Frederique Rinalducci

Pierrick Boufigi

0499-866699      

0033610612487                

Dinsdag 

16:30

B & C

Zaterdag

15.00

IPO.-programme

 

Kringgroep Fleurus

Terrein :

Rue Omer Lison 178, Lambusart

 dauchant@

hotmail.com

Personne de contact

Delafontaine Ch.

071/817164                            

Mercredi

19.00

Samedi

09.00

 

Kringgroep Vlaamse Ardennen Rottweiler Kringgroep (VRK)

Terrein :

Bieststraat z/n, 9630 Zwalm.

Contact

G. Verschatse

hexental@skynet.be              

Mardi / dinsdag

19.15 – 22.00

samedi / zaterdag

15.00 – 19.00

 

Kringgroep Hond en Vriend

Terrein

Lombeekstraat 78, 1760 Roosdaal

Contact

M.Cammaert

0477/99.96.32

cammaert@

hotmail.com              

Dinsdag / woensdag / vrijdag

18.00 / 19.30 / 18.00 – tot einde

 

zondag

voormiddag

10.30 – 12.00 u.

Kringgroep Rottweilerclub Witven – Beerse (Antwerpen)

Terrein

Vossenbrugstr z/n, B-2340 Beerse

marcenjeannine

@gmail.com                     

Contact

Jeannine Geentjes

0477/57.23.67

maandag

Vanaf 18.30 uur

www.africhtingsclub.be

Vrijdag

Vanaf 18.30 uur

Zaterdag Vanaf 9:30 uur