IGP

enkele foto’s van ons clubkampioenschap 2017.

Als we het hebben over IGP, dan hebben we het over hondensport.    IGP is de afkorting van “Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung” en betreft de africhting van de hond in drie disciplines : speuren, gehoorzaamheid, verdediging.

Een zekerheid in de activiteitenkalender van onze rasvereniging en van onze Kringgroepen is de organisatie van een of meerdere IPO-proeven of -wedstrijden.

De reden hiervoor is niet alleen louter het feit dat we van hondensport houden maar ook omdat dit programma bij uitstek toelaat om de kenmerken van de gebruikshond – die de Rottweiler is en behoort te blijven – te (h)erkennen en te behouden en dit binnen het kader van een sociaal heel zeker perfect aanvaardbaar programma.    Dit is dermate essentieel dat ook de FCI erkent dat de hoogste schoonheidstitel – deze van internationaal schoonheidskampioen – voor de Rottweiler enkel bereikbaar is mits hij in deze proef slaagde en ook de Belgische kynologie deelt deze mening wat betreft de titel van Belgisch kampioen schoonheid (is te onderscheiden van de titel tentoonstellingskampioen).

In de drie onderdelen (speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk) moet de hond putten uit zijn ras-eigenschappen als gebruikshond en daarbij heel wat moed en volharding aan de dag leggen … maar wel telkens onder perfecte controle van de eigenaar en gekanaliseerd door een programma dat zeer sterk de nadruk legt op (zelf-) beheersing en gecontroleerde driftenwissel.

De hond die in deze proeven succes heeft, is een gebruikshond … maar ook een sociaal dier !   Agressieve of angstige dieren vallen onmiddellijk door de mand en worden geweerd uit de sport en de fok. Zo hoort het ook.

Het volledige programma vindt u via deze link naar de pagina van Sectie 1C op de website van de KKUSH.

Vergeet ook niet een kijkje te nemen op de website van Sectie 1C zelf.

Misschien interesseert het u niet, of heeft u hiervoor niet de tijd, om het volledige programma te beoefenen.    Welnu, niets belet dat u zich zou beperken tot vb. speuren of gehoorzaamheid.  Ook voor de discipline speuren bestaan er immers specifieke programma’s (SpH 1 en 2) en ook deze vindt u onder voormelde link.