Tentoonstellingen

enkele impressies van BRK-shows.

Op tentoonstellingen komt het “mooi zijn” van de hond aan bod, althans zo luidt het toch doorgaans.   Het is een erg aantrekkelijke activiteit en het hoeft dan ook geen verwondering dat er telkens zeer veel liefhebbers aan deelnemen.

Wij organiseren elk jaar twee shows, nl. onze CAC-show en onze Clubshow.    Beide trekken van heinde en verre Rottweilerliefhebbers naar ons land, voornamelijk uit België en onze buurlanden maar ook uit Zuid-Europa en soms zelfs vanuit de Verenigde Staten en Rusland.

Vele liefhebbers maken er elke keer een echt dagje uit van met de ganse familie … en waarom ook niet ?    Wij verzorgen een mooi showveld dat versierd is met vlaggen en ballonnen, er is muziek,  eten en drinken, … en een honderdtal Rottweilers … wat wil je meer ?     De prijzentafel is telkens weer onovertroffen en biedt voor elke deelnemer – voor deze die als laatste werd geplaatst net zo goed als voor deze op de eerste plaats – een prachtige herinnering !

De werkelijke onderliggende bedoeling van een tentoonstelling is echter niet “een dagje uit” maar wel het beoordelen van de hond in functie van zijn fysieke conformiteit aan de FCI-Rasstandaard.   Wat de gebruikshond “mooi” maakt, is wat hem geschikt maakt voor het doel waarvoor het ras werd gecreëerd en het zijn voornamelijk deze kenmerken die in de rasstandaard werden vastgelegd.

Het oordeel van de specialist keurmeesters die we uitnodigen is voor de fokker – en dus voor de toekomst van het ras – dan ook een leidraad.   Door deel te nemen doet u dus niet enkel uzelf een plezier maar helpt u ook mee te bouwen aan het behoud en de verbetering van het ras !

Niet aarzelen, ook uw hond hoort hier thuis.

Waar moet u zich aan verwachten ?

Om deel te nemen aan onze CAC-show of clubmatch mag niemand zich laten hinderen door drempelvrees.   Onze BRK-shows gaan immers door in open lucht en in een vrije ongedwongen sfeer waar iedereen dezelfde interesse heeft en waar nodig elkaar een handje toesteekt.   Zo hoort het ook in een club !

Wat nationale of internationale shows betreft, is er voor vele liefhebbers vaak wel een (denkbeeldige) drempel te overwinnen.   De liefhebber die nog nooit aan dergelijke show deelnam, kent vaak niet het reilen en zeilen op zulke show en weet op voorhand niet wat van hem verwacht zal worden.

Dit wordt natuurlijk heel wat makkelijker als je begeleid wordt door de fokker van je hond.   Interesse om deel te nemen aan een show ?   Vraag het hem gerust want niet alleen kan hij waarschijnlijk bogen op een ruime showervaring maar allicht zal hij ook maar al te blij zijn dat een hond van zijn fok op de show wordt voorgesteld en zal hij je dus met plezier helpen.

Je kan natuurlijk ook op voorhand eens een kijkje gaan nemen maar toch, ook dan zullen een aantal onderdelen van het showgebeuren aan je voorbijgaan waarmee je als deelnemer wél geconfronteerd wordt.

Moeilijk is het allemaal niet hoor !   Enkel is het handig als je weet waarmee rekening kan houden.          Het tentoonstellingsreglement van de internationale FCI shows is te vinden op www.fci.be en dit van de Belgische CAC-shows, open shows of clubshows op de website www.kkush.be – sectie 4 A.

De binnenshows beginnen doorgaans (vergewis je hiervan op voorhand) om 10.00 uur ‘s morgens en voor de deelnemers gaan de deuren enkele uren voordien, meestal omstreeks 08.00 uur, open.    Onze BRK shows daarentegen beginnen meestal al om 09.00 uur … en de deuren gaan open vanaf 07.00 uur.   Alle deelnemers krijgen enkele dagen tevoren per email bericht omtrent het aanvangstuur … en natuurlijk wordt dit ook gepubliceerd op onze Facebookpagina “Rottweilerclub.be”.

Eens je ter plaatse bent kijk je de kat best wat uit de boom om een wat rustiger moment uit te zoeken want als honderden deelnemers gelijktijdig door die ene deur willen, ontstaan er vaak ellenlange files waarin het met een wat dominante hond geen pretje is !

Onthoudt dat er voor shows die binnenhuis doorgaan een ingang is voor de deelnemers en een voor de toeschouwers.   Ga je met twee of meerdere personen naar een show, weet dan dat slechts één persoon per ingeschreven hond door de ingang van de deelnemers mag !   De andere(n) moet(en) de gewone ingang opzoeken en er een ingangsticket nemen.   Op de BRK shows is dat allemaal niet van tel : inkom voor toeschouwers is gratis en iedereen komt binnen langs dezelfde deur/poort.

Aan de ingang voor de honden, wordt eerst het inschrijvingsbewijs nagekeken.   Dit document ontvang je enkele weken op voorhand per post. Je houdt het dus best dicht bij de hand. Laat het vooral niet zitten in de handtas van je echtgenote die inmiddels de andere ingang opzocht … .   Handig is ook het in een buitenzak van je jas op te bergen en niet onder een dikke laag kleren of in een rugzak.     Voor onze BRK shows waarvoor u online inschrijft, ontvangt u meteen en automatisch een bevestiging.   Het aanvangsuur wordt dan later per email meegedeeld.

Aan de ingang krijg je een catalogus overhandigd die je best snel op zak steekt want onmiddellijk hierna volgt de controle door een dierenarts.  Eerst wordt het gezondheidsboekje (hou het bij de hand !) nagekeken om te zien of de hond de nodige inentingen kreeg en deze nog geldig zijn. Daarna volgt een (oppervlakkige) controle van het dier.

Oef, nu ben je binnen !   Wat nu ? Wel, als je een hok reserveerde of als dat op die show voor alle honden het geval is, moet je op zoek naar het hok dat voor jouw hond werd gereserveerd en dat herkenbaar is doordat het catalogusnummer van jouw dier ook op het deurtje van de ren hangt.   Even de catalogus doorbladeren dus (de alfabetische lijst achteraan helpt) op zoek naar het nummer en dan de plattegrond van de hall raadplegen die hier doorgaans wel ergens hangt zodat je weet in welke richting je het hok moet zoeken.   Met een beetje geluk kom je een bekende tegen die je de goede kant uit stuurt.   Onthoudt dat er op onze BRK-shows géén hokken ter beschikking zijn !   Als je de hond niet de ganse dag aan de lijn wil vasthouden breng je dus best een skybox of kennel mee … en eventueel een paraplu of parasol om je viervoeter te beschermen tegen de weersomstandigheden.   Velen brengen zelfs een party-tentje mee.    In elk geval : : laat de hond aub niet de ganse dag in de auto en zeker niet als het warm weer is !!

Terug naar de binnenshow.  Het hok gevonden en de hond er in gekregen ?   Kijk na of het wel goed afgesloten is !   Ja ? Mooi, nu even kennismaken met de andere tentoonstellers en dan uitzoeken in welke ring de Rottweiler geshowd wordt.

In die ring ontvang je van de ringsecretaris tegen overlegging van je inschrijvingsbewijs het ringnummer dat de handler op zijn kleding moet dragen om herkenbaar te zijn.   Vergeet dus niet een speldje (vb. een veiligheidsspeldje) mee te nemen !     Op de BRK-show krijg je het ringnummer s’morgens bij het aanmelden op het secretariaat.

Laat je hond aub niet de ganse dag alleen in het hok of in de auto achter.   Vooral de eerste keer dat hij naar een tentoonstelling gaat, moet gans het gebeuren een overweldigende indruk laten.   Stel je het maar voor ! Overal : voor, naast en achter hem vreemde honden, miljoenen vreemde geuren en geluiden, … .   Stel hem op zijn gemak en laat hem geregeld eens uit in de daarvoor speciaal voorziene plasweide. Vergeet ook niet dat hij in een warme stofferige omgeving geregeld eens wat te drinken verdient.   Hopelijk ben je de drinkbak niet vergeten … ? Water kun je gaan halen aan het kraantje in de toiletruimte.

Normaliter gebeurt de keuring in de volgorde van de catalogus, doorgaans eerst de reuen, dan de teven en telkens in de volgorde puppy-klas, jeugdklas, open klas, gebruikshondenklas, kampioenklas, veteranenklas, koppels en tenslotte groepen.    Op onze BRK-shows gebeurt de keuring van de reuen en teven gelijktijdig, in twee verschillende ringen.

Hou alles wat in het oog.   Zo geniet je van de show maar weet je ook wanneer jouw beurt er aan komt.

Zorg dat je hond tegen dat moment nog eens de plasweide heeft kunnen opzoeken zodat ongelukjes in de ring vermeden worden. Het is namelijk erg vervelend als je met de leiband in de ene hand, met een door de ringcommissaris in je andere hand gedrukte schop dat “ongelukje” moet opvegen.

In de ring zullen de deelnemers gevraagd worden in volgorde van hun nummering te gaan staan.

Zorg voor voldoende tussenruimte met de andere honden. Je hond moet onder controle staan en zich naar behoren gedragen. De tijd dat “uitvliegen” naar andere honden werd getolereerd, behoort tot het verleden en agressie leidt tot uitsluiting.

De werkwijze van het keuren hangt natuurlijk af van de keurmeester.   De meeste keurders zullen eerst het gebit van alle honden in de ring controleren alvorens een aanvang te nemen met de eigenlijke keuring.

Wat gebeurt er bij de controle van het gebit ?   Belangrijk is het tonen van het scharend gebit of m.a.w. van het feit dat de snijtanden van de bovenkaak net over deze van de onderkaak komen en deze zelfs net raken.   Om dit te tonen moet de bek van de hond (ja hoor : een hond heeft een bek en géén muil) dicht zijn en zijn voorlippen voorzichtig uit elkaar gehaald worden.   Doe dit vooral rustig, ongehaast en zonder dwang. Zenuwachtigheid wordt op het dier overgebracht en maakt het allemaal zeker niet makkelijker !    In orde ? Dan de zijlippen optrekken om de premolaren te tonen en vervolgens (niet alle keurders vragen dit maar ze zouden dit wel moeten doen …) gans de bek opentrekken om een blik te laten werpen op de achterliggende molaren.    Dit alles gebeurt het gemakkelijkst in zittende houding (de hond natuurlijk) … en als er hiervoor met de hond werd getraind !

Gelukt ? Goed, laat de hond dan rechtstaan en houd hem vast (arm onder de buik) want nu zal de keurder doorgaans met de hand even snel de aanwezigheid van de beide teelballen controleren, … wat niet alle reuen op prijs stellen.

Vervolgens zullen de honden gekeurd worden “in stand”.   Nu is het een kwestie hem zijn beste pootje te laten voorzetten !

“Double handling” is verboden !   Nochtans toont de Rottweiler zich op zijn best als iemand buiten de ring even zijn aandacht vraagt.   Attent met hoofd en staart omhoog, de rug gestrekt en de borst naar voren … oogt hij heel wat mooier dan wanneer hij ongeïnteresseerd om zich heen kijkt.

Om die reden zien sommige keurders het door de vingers wanneer het zg. “double handling” toch gebeurt, of m.a.w. wanneer omstaanders d.m.v. hun stem of een speeltje de aandacht van het dier opeisen.   Echter ook deze toegeving blijft slechts bestaan zolang één en ander binnen de perken blijft en niet ontaardt in een kakafonie van geroep en gepiep waardoor de honden onrustig worden en zich helemáál niet meer van hun beste zijde laten zien !

Dan is er natuurlijk het gangwerk, voor een gebruikshond als de Rottweiler meer dan essentieel.     Met de hond aan de linkerkant van de handler wordt de ring op en af gelopen of (wat meestal gebeurt) rondjes gelopen.   Hoewel het ook niet meer is dan dat : rondjes lopen met de hond aan de leiband, vergt dit toch enige voorbereiding : de hond moet draven en niet galopperen. Ook heeft de handler best oog voor het onwenselijk verval in een zg. telgang.

Alles achter de rug ? Nu gaat de keurder de honden kwalificeren of m.a.w. de kwalificatie “Gediskwalificeerd, kan niet gekeurd worden, Goed, Zeer Goed of Uitmuntend” toekennen én de eerste vier honden “plaatsen” of m.a.w. rangschikken op de eerste, tweede, derde en vierde plaats.

Het CAC of CACIB kan enkel toegekend worden aan honden uit de tussen-, open, gebruikshonden- of kampioenklas.   De als eerste geplaatste honden uit elk van deze klassen (mits gelijke kwalificatie) komen in de eindkeuring uit tegen de eerst-geplaatsten (van hetzelfde geslacht) in de andere klassen.   De uiteindelijk tot beste reu en teef uitgeroepen honden worden voorgedragen voor het CAC en/of het CACIB (mits een Uitmuntende kwalificatie behaald werd).   Voor de strijd voor het reserve-certificaat wordt ook de hond in de ring gevraagd die in de klas van de CAC-CACIB-winnende hond de tweede plaats behaalde.

Het certificaat van BOB (Best of Breed) gaat naar de mooiste van het ras, hetzij een reu hetzij een teef.   Hier kan eventueel ook een jeugd- of veteranenhond meedingen, mits hij eenzelfde uitmuntende kwalificatie behaalde als de CAC-CACIB-hond.   Een jeugdreu of teef met ZG-kwalificatie kan immers niet winnen tegen een hond die een Uitmuntend-kwalificatie behaalde.

Zo, nog vragen ?   Stel ze gerust aan onze bestuursleden of je fokker.   Elke ware liefhebber zal je met raad en daad bijstaan.

Onthoudt echter dat het op onze BRK-shows heel gemoedelijk aan toegaat … ze gaan daarenboven door in open lucht wat ook voor de hond heel wat aangenamer is en veel minder druk op hem legt.

Hou onze activiteitenkalender in het oog … en vergeet niet tijdig in te schrijven.