Verwachte worpen

Wij vermelden hier de dekkingen waarvan de fokker ons kennis gaf en die beantwoorden aan ons fokreglement.

van het Polderbos
Davy Reynvoet
Bekemolen 69
9700 Oudenaarde
0477/35.77.96
vanhetpolderbos@telenet.be
http://van-het-polderbos.be
Geboortedatum - date de naissance
reuen / mâles :
teven / femelles :
Vader / Père :Munanis Seth
HDA
ED rechts / coude droit :
ED links : coude gauche
0
1
DCM : vrij / libre
JLPP :vrij / libre
Andere/autres : LEMP : vrij / libre
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
andere gedragstesten / autre tests de comportement : Test van Sociaal Gedrag / Test de comportement sociable
BH / CA
MoederUlla van het Muizenbos
HDA
ED rechts / coude droit
ED links / coude gauche
0
0
DCM :Vrij / libre
JLPP :Vrij / libre
Andere / autresLEMP : vrij / libre
Fokgeschiktheidstest / test d'aptitude à l'élevageRST / TSR
Andere gedragstesten / autres tests de comportement :Test Sociaal Gedrag / teste de comportement sociable