Aangifteform. dekking

Dit formulier is bestemd voor de fokker om aangifte te doen van het feit dat een dekking gebeurde en/of een geboorte wordt verwacht.