Kringgroepen

Met het oog op de verwezenlijking van haar doel en meer in het bijzonder de bevordering van de opvoeding en de africhting van de Rottweiler en daardoor mede ook het stimuleren van het fokken van de Rottweiler met eerbied voor het karakter dat eigen is aan het ras, acht de BRK-CBR het aangewezen om Kringgroepen te erkennen.

Kringgroepen zijn feitelijke verenigingen die binnen de schoot van de BRK-CBR opgericht worden door – en bestaan tussen – leden van de BRK-CBR en die door de Raad van Bestuur van de BRK-CBR als Kringgroep worden erkend.

Deze verenigingen leggen zich toe op de begeleiding van bezitters van honden van het ras Rottweiler bij de opvoeding en africhting van hun hond(en) en streven in het algemeen naar de bevordering van het gebruik van de Rottweiler als sport- en/of gebruikshond en het bevorderen van de bekendheid van ras en de gebruiksmogelijkheden ervan.

Zij onderschrijven statutair de statuten, de reglementen en het doelstellingen van de BRK-CBR alsook van de organismen waarbij deze laatste is aangesloten en zij verbinden er zich toe om te waken over de naleving ervan.

Deze feitelijke verenigingen hebben een eigen bestuur en verwerven een eigen patrimonium met eigen activa en passiva en zijn financieel onafhankelijk.

Indien u interesse heeft om een Kringgroep op te richten, aarzel aub niet en contacteer ons.

Heeft u interesse om eens kennis te maken met het reilen en zeilen in deze verenigingen, aarzel dan evenmin en spring eens binnen, met uw hond of het ganse gezin. U zal zeker welkom zijn !!!

Kringgroep Fleurus (Hainaut)

Rue Omer Lison 178, Lambusart
Contact : Chantal Delafontaine
Tel. 071/81.71.64
dauchant@hotmail.com
entraînements : mercredi à 19.00 h. et samedi à 09.00 h.

Kringgroep Hond en Vriend (Vl. Brabant)

Lombeekstraat 78, 1760 Roosdaal
Contact : Isabelle De Moor
0477/28.74.89
isabelle.demoor79@gmail.com
trainingsdagen :
dinsdag/mardi- woensdag/mercredi – vrijdag/vendredi : 18.00 / 19.30 / 18.30 h.
zondag/ dimanche : 10.30 h.

Kringgroep Rottweilerclub Witven – Beerse (Antwerpen)

Vossenbrugstraat z/n, 2340 Beerse
(voor GPS : nr 28)
Contact : Jeannine Geentjens
0477/57.23.67
marcenjeannine@gmail.com
trainingsdagen : maandag en vrijdag vanaf 18.30 h en zaterdag vanaf 09.30 h.

Kringgroep Stekene (Oost Vlaanderen)

Huikstraat z/n, 9190 Stekene
Contact: Aeron Dullaert
0497173459
stekense_snuffelhond@hotmail.com
trainingsdagen : dinsdag en donderdag vanaf 19.00 h en zaterdag vanaf 10.30 h.